ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ…

ВАЖНО!

Преди да поръчате, следва да знаете, че:

  1. Работим с предварително капаро от 50% от стойността;
  2. След получаване на капаро по банкова сметка, издаваме Фактура Оригинал, която получавате на вашия мейл адрес;
  3. След получаване на капаро и само тогава, ЗАПОЧВАМЕ работа по вашата разработка;
  4. Изпращаме ви 1/2 от разработката, след което изискваме доплащане на сумата, за да започнем работа по последната част  И да ви я предадем в срок!
  5. ТЕЗИ УСЛОВИЯ СА ВАЖНИ И Е НЕОБХОДИМО ДА ГИ ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!