Да защитавам дипломна работа или да се ява на държавен изпит?

Пред този въпрос се изправят много студенти. Истината е, че и двата избора ви чакат вас, ангажимента е изцяло ваш. При дипломната работа имате да защитите една дипломна работа с обем 40-100 стр., написвайки кратко резюме и защитавайки разработката чрез него, което е в рамките на 2 до 3 страници. При държавния изпит имате въпроси (които следва да сте научилили) – броят им е различен, от 30 до 100, и явявайки се на изпит теглите два билета и пишете по тях.

Избора е изцяло ваш!

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!