Archive by Author

Важно!

Направете си регистрация в сайта и следете за много инфо и безплатни теми –http://www.razrabotkitebg.eu/ Изисква само 5 минути от времето ви! ВАЖНО! За да свалите БЕЗПЛАТНА тема, следва да се регистрирате в сайта. Това ви дава право да сваляте безплатни теми и да получавате инфо за други такива.

Да защитавам дипломна работа или да се ява на държавен изпит?

Пред този въпрос се изправят много студенти. Истината е, че и двата избора ви чакат вас, ангажимента е изцяло ваш. При дипломната работа имате да защитите една дипломна работа с обем 40-100 стр., написвайки кратко резюме и защитавайки разработката чрез него, което е в рамките на 2 до 3 страници. При държавния изпит имате въпроси […]

Важно е да знаете…

Писането на дадена разработка изисква няколко неща: 1.Уточняване на темата и изискванията. 2.Източници за самата тема. 3.Съдържание за работа, по което следва да се разработва тази тема. 4.Начин на цитиране – дали ще е с препратка под линия, или цитирането ще е стил Харвард – в скоби (4, 56). Всичко това е важно да се […]

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!