logo

СЧЕТОВОДСТВОТО–НАУКА ИЛИ ИЗКУСТВО. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА ПРОИЗВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

50.00 лв.

Дипломна работа на тема СЧЕТОВОДСТВОТО–НАУКА ИЛИ ИЗКУСТВО. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА ПРОИЗВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Обем страници: 63.

Използвана САМО ВЕДНЪЖ през 2013 г в ВУЗ Бургаски Свободен Университет

Категория:

Описание на продукта:

ВЪВЕДЕНИЕ

 ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР НА СЧЕТОВОДСТВОТО- ИСТОРИЯ И ШКОЛИ

1.1 Същност, поява и развитие на счетоводството

1.2 Счетоводни школи

1.3 Счетоводството днес

 ГЛАВА ВТОРА. СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НОСИТЕЛ НА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Счетоводството като информационен носител

2.2 Съвременни функции и качества на счетоводството като основна отчетна информационна система

 ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУКА И ИЗКУСТВО

3.1 Счетоводни съвременни концепции /теории/

3.2 Счетоводството като наука и изкуство

 ЗАКЮЧЕНИЕ

ИЗПОЗЛВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!