Подсказка

Тема: „Състояние и тенденции на картовия пазар у нас”

60.00 лв.

Първата идея за появата на кредитна карта е била запечатена в книгата „Поглед назад“ на E.Bellami в края на ХIХ век. В действителност, прототипът на кредитна карта се появява още през 1914. Това била просто една картонена карта с релефни надписи върху тях.

Тези карти са били произведени от компанията Mobil Oil и предназначени за провеждане на изчисления, свързани с петролни продукти. Фирма Farrington Manufacturing, която се намира в Бостън, през 1928 г. произвежда първите метални пластини.

Такива карти се издавали преди всичко на клиентите, които били най-платежоспособни. Продавачът в магазина поставял плочата в механична пишеща машина и текстът изписан върху нея бил отпечатан на търговския чек[1].

През 60-те години е издадена първата пластмасовата карта, имаща магнитна лента. А през 1975 г. във Франция била изобретена електронна карта с памет. Изучавайки историята на пластмасовите карти, се смята, че основата на пластмасовите карти положил John C. Biggins – банков служител от Flatbush National Bank, намираща се в Ню Йорк[2].

През есента на 1958 г компания American Express била организирала производството на пластикови карти.  И само след една година, компанията има повече от 31 хиляди фирми и 500 хиляди картодържатели. До края на 60-те години в САЩ имало два основни конкурента на пазара на банкови карти: NBI (National BankAmericard Incorporated) и ICA (Interbank Card Association).

[1] Уедърфорд, Джак. История на парите. Обсидиан, 2001, с.23

[2] Юржик.П., Платёжные карты. Энциклопедия 1870-2006 = Platebni karty: Encyklopedie 1870-2006, с.25

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод……………………………………………………………………………..3

Глава Първа. Видове банкови карти. Дебитни и кредитни карти……..6

1.1 Видове банкови карти………………………………………………………6

1.1.1 Същност на дебитната карта…………………………………………….6

1.1.2 Същност на кредитна карта………………………………………………9

1.3 Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти……………………………………………………………………………11

Глава Втора. Анализ на състоянието на картовия пазар в България..17

2.1 Състояние на картовия пазар – сравнителен анализ на няколко банки..17

2.2 Тенденции на картовия пазар…………………………………………….23

Глава Трета. Световни тенденции на развитие на платежните системи с карти…………………………………………………………………………38

3.1 Перспективи на платежните системи с картиза и против……………38

3.2 Краят на пластмасовите карти – началото на дигитализираните платежни карти………………………………………………………………..42

Заключение…………………………………….……….…………………….49

Използвани литературни източници………………………………………51

Общ обем – 51 стр.

Защитена с отличен през 2016 в Свищов.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!