Подсказка

ЕТНОСЕПАРАТИЗЪМ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМИ

500.00 лв.

Категория:

Описание на продукта:

Увод

Глава Първа. Етносепаратизма като обект на политически анализ

1.1 Методологически трудности за определяне и изследване на природата на етническия сепаратизъм

1.2 Характеристика на предпоставките, условията на проявяване и закономерностите на развитие на етносепаратизма

1.2.1 Проблемите на сепаратизма в контекста на обезпечението на регионалната безопасност. Разновидности на сепаратизма

 

Глава Втора. Генезис и съвременни проявления на етническия сепаратизъм

2.1 Етническия национализъм като предпоставка за появата на етническия сепаратизъм

2.2 Съвременна регионална специфика на проявление на етносепаратизма

2.3 Особености на протичане на етническите конфликти в различните региони

 

Глава Трета. Етносепаратизма като заплаха за съществуването на съвременните многофункционални държави

3.1 Етносепаратизма като заплаха на националната безопасност на съвременните държави

3.1.1. Причини за етносепаратизма в съвременна Европа

3.2 Роля и фунцкии на държавите в етнополитическия процес и стабилизация на етнополитическата ситуация

3.3Политически и социални-икономически методи за регулиране на етнополитическите и етническите конфлитки в съвременния свят

 

Глава Четвърта. Етносепаратизма в България

4.1 Етносепаратизма в България – мит или реалност

4.1.1 Етнически конфликти в България

4.2 Проблема с бежанците в България – основа за възникване на етносепаратизъм или не

Заключение

Библиографска справка

Общ обем – 223 стр.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!