Подсказка

Емоции и стрес. Влияние на емоциите. Емоционална интелигентност. Управление на емоциите

15.00 лв.

Емоциите са неразделна част от човешката реакция, както и на други по-големи животни. Те се появяват постоянно и повлияват на поведението и действията на всеки през целия живот, така че очевидно емоционалния фон до известна степен зависи не само от духовното състояние на човека, но и от физическото му здраве.

Емоциите са цялостни реакции на организма и психиката, които имат физиологичен, поведенчески и субективен компоненти. Съществуват 10 базисни емоции, които имат биологична основа и са общи за всички хора и за висшите бозайници. Базисните емоции активират специфични мисли, свързани са със специални лицеви изрази, автоматично включват определени поведения и са насочени към получаване на определени ефекти. Когато са достатъчно интензивни могат да направляват поведението в нежелателна от социална гледна точка посока[1].

Емоционалната система задава някои закономерности на емоционалния живот, които определят неговото богатство и разширяват адаптивните функции на емоциите. Емоциите влияят върху организацията и протичането на познавателните процеси и мотивацията. Те са абсолютно необходими за протичането на мотивационните процеси, в някои случаи служат като подкрепа, а могат да бъдат и самостоятелен източник на мотивация.

[1] Корсини, Р. Енциклопедия по психология. С, 1998

Категория:

Описание на продукта:

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

1.Емоции и стрес

2.Влияние на емоциите 

3.Емоционална интелигентност. Управление на емоциите

Заключение

Използвани източници

Общ обем – 11 стр.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!