Подсказка

Казус по дисциплината “Управление на човешките ресурси”

15.00 лв.

Няма универсална практика за управление на човешките ресурси. Практиката на всяка организация се предопределя от вижданията, концепциите и политиките на нейното ръководство за мястото и ролята на човека в организацията. Успяващите практики са тези, които позволяват на организацията да се справи успешно с предизвикателствата на външната среда и да отговори успешно на очакванията на работещите в нея.

Това предопределя най-съществените характеристики на успяващото днес управление на човешките ресурси: стратегии за справяне с предизвикателствата на външната среда и за привличане, приобщаване към целите на организацията на работещите в нея.

 Описание на длъжността Управител магазин следва да съдържа:

  • изпълнение на поръчки, инструкции и заповеди за търговия на дребно;
  • оперативно управление на работата на магазина;
  • работа с различни стоки, анализ на оборота на стоки, контрол на стоките;
  • въвеждане на нови групи от продукти, разширяване на продуктовият асортимент в магазина;
  • предоставяне на директора на търговската мрежа данни, необходими за наблюдение на бюджета;
  • ​​съхраняване и изпълнение на бюджета, включително минимизирането на рационалните разходи;
Категория:

Описание на продукта:

Д О К Л А Д

„Привличане, подбор и кариерно развитие на персонала в „Lidl –

България“

Изпълнител: консултант по „Управление на човешки ресурси”

Общ обем – 18 стр.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!