Подсказка

Тема: Електронна търговия. Същност. Предимства. Използване на бизнес пазара. Електронни комуникации. Електронно обслужване

10.00 лв.

С раждането на първите системи и методи на електронната търговия са свързани появата на технологиите за автоматизация на продажбите и внедряването на автоматизирани системи за управление на корпоративни ресурси[1]. През 1960 г. американските компании American Airlines и IBM създават системи за автоматизация на процедурите за резервиране на места в авиополети[2].

Системата SABRE (Semi-Automatic Business Research Environment) е направила въздушните прелети по достъпни за редовите пасажери, помага да се ориентират в тарифите и полетите, числото на които постоянно расте. Съвместния проект на American Airlines и IBM – един от първите примери за електронна търговия.

По динамично пазара на електронната търговия започва да се развива в течение на последните 20 години, което обусловено увеличава количеството на интернет-ползвателите, води до увеличение на влияние на социалните мрежи и други интерактивни онлайн – платформи, динамично развитие на системата за електронно плащане и преход на водещи играчи на пазара към новите технологични платформи за електронна  търговия[3].

[1] «Electronic Commerce», Gary Schneider, Course Technology, 2008

[2] Electronic Commerce: Theory and Practice (Studies in Computational Intelligence)», Makoto Yokoo, Springer, 2008

[3] http://www.soft4retail.ru/e-commerce-platform, посетен на 11.11.2016 г

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод

Електронна търговия – същност

Предимства на електронната търговия

Форми на проявление на електронната търговия

Електронни комуникации. Електронно обслужване

Заключение

Използвани източници

Общ обем – 10 стр.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!