Подсказка

УПОТРЕБА НА ЕРОТИЧНИ АПЕЛИ В РЕКЛАМИТЕ НА “DIESEL”

20.00 лв.

Секса в рекламата – използване на сексуалните или еротични образи, изображения в рекламата за привличане на интереса към определен продукт с цел продажба. Характерна черта на секса в рекламата се заключава в отсъствие на връзка между рекламираните продукти и използваните образи, като например красивата жена.

Целта на сексуалния образ в рекламата – да привлече вниманието на потенциалния потребител или ползвателя на конкретната рекламирана услуга. Типа на използваните в рекламите сексуални образи могат да бъдат широки, а самите образи могат да бъдат само предположително сексуални. Секса в рекламата включва голота или се използват изображения с голи или полуголи мъжки или женски тела /beefcake/.

В съвременната и модерна реклама на потребителски стоки (в списанията, по телевизията и др.), секса е представен в рекламните продукти на голям брой промоционални търговски продукти. Сексуалните образи на жените и мъжете допринасят за насърчаването на закупуването на дрехи, алкохол, козметика и парфюми. Рекламодателите като Calvin Klein, Victoria’s Secret, Pepsi използват сексуалните образи за „култивирането” на сексуалното присъствие в информационната среда[1].

[1] Sex in advertising research: A review of content, effects, and functions of sexual information in consumer advertising, 2002, by Tom Reichert

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод……………………………………………………………………………..3

1.Рекламите на Diesel от физиологична гледна точка……………………4

2.Анализ на рекламите от гледна точка на знаковите системи…………8

3.Знакова система на дрехите……………………………………………….9

4.Значение на цветовете в рекламите на Diesel…………………………..9

5.Контекстът в рекламите на Diesel……………………………………….10

Заключение……………………………………………………………………13

Използвани източници………………………………………………………13

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!