Подсказка

Ценова политика на фирма Финес ЕООД – гр. София

20.00 лв.

Предмет на дейността на фирма “Финес” ЕООД- гр.София е търговията на едро и дребно на  парфюмерия и козметика. Създадена едва през 1998 г., тя вече е с традиции и заема челно място на врачанския пазар. Разположена е в централната част на София (в близост до двата най-големи пазара на дребно). Стратегическото местонахождение е от важно значение за лидерската й позиция.

Досега фирмата е устояла успешно името си. Това е в резултат на десетгодишния й опит, но и от бързото реагиране на промените в пазара и въведените нови продукти, обстойни маркетингови проучвания, предлагане и представяне на продукция в зависимост от нуждите и предпочитанията на потребителите, стабилни цени и така важното обслужване на ниво, съобразено с изискванията на клиентите.

Разположена е върху разгъната площ от 1500 кв.м, включваща две складови и три офисни помещения, които са собственост на фирмата. Фирмената стратегия на “Финес” ЕООД е разширяване на пазара. Усилията са насочени към:

  • Привличане на нови клиенти (търговци на едро и дребно);
  • Атрактивни цени
  • Предлагане на различни форми на плащане, удобни за клиентите, но икономически обосновани за фирмата;
  • Деферинцирана скала на търговските отстъпки за големите клиенти;
  • Използване на форми на стимулиране на продажбите за редовните клиенти;
  • Приоритетно развитие на разносната търговия.
Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

1.История на фирмата

2.Анализ на продукта

3.Фактори, оказващи влияние при вземане на ценовите решения

4.Характеристика на цените

5.Анализ на ценовата политика на фирма “Финес” ЕООД- гр. София

6. Ценообразуващи фактори

7.Методи на ценообразуване, използвани от фирмата

8.Ценова политика на фирмата

9.Разработване на ценови стратегии

Заключение и изводи

Използвани източници

Общ обем страници – 17

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!