cropped-logo.jpg

Анализ на веригата на стойността на автомобилната индустрия” Иновации и предприемачество

Безплатно!

Описание на продукта:

Стойностната верига е набор от дейности, които фирмата, работеща в конкретна индустрия, изпълнява, за да достави ценен продукт или услуга на пазара. Концепцията идва чрез управлението на бизнеса и за първи път е описан от Майкъл Портър в неговия най-продаван бест-селър, Competitive Advantage 1985: Създаване и поддържане на изключителни резултати (Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance).

Идеята за веригата на стойността се основава на производствения поглед на организациите, идеята да се види производствената (или услуга) организация като система, съставена от подсистеми, всяка от които има входове, процеси на трансформация и резултати.

Вложенията, процесите на преобразуване и продуктите включват придобиването и потреблението на ресурси – пари, труд, материали, оборудване, сгради, земя, администрация и управление. Как се извършват дейностите по веригата на стойността, определя разходите и влияе върху печалбите.

Обем: 12 стр.

Използвана през 2017 г

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!