Подсказка

Етносепаратизма в България

300.00 лв.

Описание на продукта:

Увод

Глава Първа. Етносепаратизма като заплаха за съществуването на съвременните многофункционални държави

1.1 Етносепаратизма като заплаха на националната безопасност на съвременните държави

1.1.1. Причини за етносепаратизма в съвременна Европа

1.2 Роля и фунцкии на държавите в етнополитическия процес и стабилизация на етнополитическата ситуация

1.3Политически и социални-икономически методи за регулиране на етнополитическите и етническите конфлитки в съвременния свят

 

Глава Втора. Етносепаратизма в България

2.1 Етносепаратизма в България – мит или реалност

2.1.1 Етнически конфликти в България

2.2 Проблема с бежанците в България – основа за възникване на етносепаратизъм или не

Заключение

Библиографска справка

Общ обем 92 стр – Не използвана, изцяло превода, авторски труд.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!