cropped-logo.jpg

Проблеми и перспективи на дестинация Банско

Безплатно!

В последните години Банско се разви като туристическа дестинация, но извън този икономически сектор почти не остана нищо друго. Затова днес градът и регионът в много голяма степен са зависими от него. Развитието на Банско е несъмнено свързано с туризма, с парк Пирин и планината Пирин.

Изследванията на института през 2015 г. отразяват влиянието на инвестициите в Банско за развитието на целия регион. За 10-те години към датата на проучването показват, че в Банско са направени инвестиции за около 200 милиона лева, които генерират 360 милиона лева за икономиката като цяло. Благоевград е сред десетте области в страната с най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението и сред областите с най-ниска безработица.

Освен това осигурява заетост на уязвимите групи в обществото – 64% от заетите са жени. Отделно е сред областите по относителен прираст на населението. Георги Стоев коментира, че данните към 2016 г. не са много по-различни и картината отразява правдоподобно и ситуацията в момента.

С течение на годините, туристическата индустрия се е утвърдила сред водещите отрасли на българската икономика. Неговият потенциал принос е участването в брутния вътрешен продукт (БВП), приходи на валути и създаването на работни места. Сегашната тенденция в развитието на българската туристическа индустрия е изпълнен със значителни екологични, социални и икономически рискове за вече прекомерно курорти.

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод

Глава Първа. Анализ на развитието на туризма в Банско

1.1 Обща характеристика на Община Банско като туристическа дестинация

1.2 Географско положение

1.3 Секторна и отраслова структура на икономиката на община Банско

1.4 Туристически пазар в Банско

1.5  Туристическата инфраструктура на Банско

1.6 Ски писти

Глава Втора. SWOT-анализ на община Банско. Възможности и перспективи за развитие

2.1 SWOT-анализ на община Банско

2.2 Общински план за развитие на Община Банско 2014-2020 (ОПР на Банско

2.3 Възможности и перспективи за развитие

2.4 Конкурентоспособност на туристическата дестинация Банско

Глава Трета. Проблеми на дестинация Банско. Предлагане на добри практики за развитие

3.1 Проблеми на дестинация Банско. Добри практики за развитие

3.2 Глобалното затопляне и бъдещето на ски туризма в Банско

Заключение

Използвани източници

Приложения  

Общ обем 81 стр.

 

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!